Σχετικά με το Corelab

Το εργαστήριο χρησιμοποιείται για υποστήριξη προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων, κυρίως Θεωρητικής Πληροφορικής, καθώς και για την εκπόνηση εργασιών και διατριβών στις περιοχές της Θεωρίας Υπολογισμών, της Λογικής, της Κρυπτογραφίας, της Υπολογιστικής Γεωμετρίας, των Γραφοθεωρητικών Αλγορίθμων και της Αλγοριθμικής Θεωρίας Παιγνίων.

Πρόσφατες ανακοινώσεις

  • Το μεταπτυχιακό μάθημα Λογική, Αυτόματα και Παίγνια (Προχωρημένα Θέματα Λογικής - ΑΛΜΑ, ΜΠΛΑ) ξεκινά την Τρίτη, 7 Μαρτίου 2017, στην αίθουσα 1.1.31 στα Παλιά Κτήρια Ηλεκτρολόγων (09:30 - 13:30) (αλλαγή ώρας).

  • Το μεταπτυχιακό μάθημα Αλγόριθμοι Δικτύων και Πολυπλοκότητα ξεκινά την Τρίτη, 7 Μαρτίου 2017, στην αίθουσα 1.1.29 στα Παλιά Κτήρια Ηλεκτρολόγων (14:00 - 18:00) (αλλαγή ημέρας).

  • Το μεταπτυχιακό μάθημα Ειδικά Θέματα Θεωρητικής Πληροφορικής (Προχωρημένα Θέματα Αλγορίθμων και Πολυπλοκότητας - ΑΛΜΑ, ΜΠΛΑ) ξεκινά την Πέμπτη, 2 Μαρτίου 2017, στην αίθουσα 1.1.31 (16:00 - 20:00). Το μάθημα αυτό θα διδαχθεί στην θέση του μαθήματος Θεωρητική Πληροφορική ΙΙ: Θεωρία Αριθμών και Κρυπτογραφία της ΣΗΜΜΥ για το Εαρινό εξάμηνο του 2016 (Ιστοσελίδα σύντομα) (αλλαγή ημέρας).

Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

Τηλέφωνο: +30-210-772-3339

FAX: +30-210-772-1645

Ταχυδρομική διεύθυνση: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών,
Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών,
Εργαστήριο Λογικής και Επιστήμης Υπολογισμών (CoReLab, αίθουσα 1.1.3),
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα, Ελλάδα.

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: (γενικές πληροφορίες), (webmaster)